Εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων υποστήριξης έρευνας

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.30 στο αμφιθέατρο ΙΙ του ΚΕΔΕΑ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία τα μέλη της ΕΔΑΧΕ παρουσιάσαν τις μέχρι τώρα δραστηριότητες και το σχεδιασμό για το προσεχές μέλλον. Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία κατατέθηκαν προτάσεις  και ιδέες σχετικά με το θέμα, προς υποβοήθηση της ΕΔΑΧΕ στην επίτευξη των στόχων της.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Χαιρετισμός:

  • Θ. Λαόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού

Εισηγητές:

  • Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής, πρόεδρος ΕΔΑΧΕ  Ο ρόλος του ΕΔΑΧΕ και οι τομείς πρωτοβουλιών του
  • Κ. Χρυσάφης, Καθηγητής, μέλος ΕΔΑΧΕ  Ο ρόλος του συμβούλου στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων – Η εμπειρία εφαρμογής του θεσμού
  • Ν. Μουσιόπουλος, Καθηγητής, πρόεδρος ΕΔΑΧΕ  Η δικτύωση του ΑΠΘ με ξένα ΑΕΙ και Ινστιτούτα –  Αναγκαιότητα και στόχοι.  Παρουσίαση δύο πρωτοβουλιών δικτύωσης: α) Πανεπιστήμιο Καρσλούης, β) Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας.
  • Α. Αποστολίδης, Καθηγητής, μέλος ΕΔΑΧΕ  Η δικτύωση με το πανεπιστήμιο RUDN: Τρόπος υλοποίησης της δικτύωσης και προσδοκώμενα οφέλη.
  • Ι. Βλαχάβας, Καθηγητής, μέλος ΕΔΑΧΕ  Το ΑΠΘ και η διασύνδεσή του με τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς:

Ο ρόλος των εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών – παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας 

Συζήτηση – Παρουσίαση νέων δράσεων που θα μπορούσε να αναλάβει/υποστηρίξει η ΕΔΑΧΕ.