Επιτροπή

Δράσεων Ανάπτυξης Χρηματοδοτούμενης Έρευνας

Τα Μέλη της Επιτροπής

Μουσιόπουλος  Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)

Αποστολίδης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

Βλαχάβας  Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

Κόλτσιου-Νικήτα Άννα, Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας

Νηματούδης Ιωάννης, Καθηγητής   Τμήματος Ιατρικής

Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Επικοινωνία με την Επιτροπή

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ “Καραθεοδωρή”

8ος Όροφος, Γραφείο 805
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 231 099 6841

Επικοινωνία: