ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΘ-RUND

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών – Peoples’ Friendship University – RUDN της Μόσχας, διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας στο διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2018. Μια δωδεκαμελής αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το ΑΠΘ.

Η αντιπροσωπεία του RUDN, με επικεφαλής την Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων του RUDN, Καθηγήτρια Larisa Efremova και τους Διευθυντές του Γεωπονικού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Ιατρικής, της Ακαδημίας Μηχανικών, του Ινστιτούτου Μαθηματικών και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, συναντήθηκαν με τους ομολόγους συναδέλφους τους από το ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, ερευνητικών ευκαιριών και προοπτικών κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επισημαίνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα φιλόδοξο κοινό Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, διετούς διάρκειας με τίτλο «Βιολογική Γεωργία» ανάμεσα στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και στο Γεωπονικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο του RUDN.

H διημερίδα υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Επιτροπή Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας.

Workshop Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) and Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)

 

Thursday, October 04th, 2018 – Friday, October 5th, 2018

Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA Building)

Thursday, October 04th, 2018

09:00 – 9:30 Registration – Welcome
09:30 – 10:30 Open plenary session
Welcoming of Vice Rector for Research and Coordination, Prof. Theodore Laopoulos, AUTh
AUTh short presentation, Rector Prof. Pericles Mitkas, AUTh
RUDN short presentation, Vice-rector for International Affairs,  Prof. Larisa Efremova, RUDN
10:30 – 11:30 Information about aim of the visit and funding opportunities
AUTH & RUDN Research Funding Opportunities, Dr. Eri Toka, Proposal Submission Office of Research Committee, AUTh
Technology Transfer – Research Commercialization at AUTh, Manolis Chatzigiannis, Technology Transfer Office of Research Committee, AUTh
Colleague from  Dept. of European Educational Programms, AUTh
Director of the Department of International Cooperation in Science and Education, Aleksei Poida, RUDN
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 14:00 Overview of each thematic group
 
Heads of the working groups, AUTh-RUDN
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 17:00 Group meetings including lab visits
20:30 Dinner

Friday, October 05th, 2018

09:00 – 11:00 City Tour
11:00 – 14:30 Excursion to Archaeological Site of Vergina
14:30 – 15:30 Lunch