ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΘ-ΚΙΤ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018

Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής  που συστάθηκε στο ΑΠΘ (αποτελούμενης από τους καθηγητές Νικόλαο Μουσιόπουλο, Δημήτριο Μπαλή και Αγγελική Λεμονίδου) με συναδέλφους του Karlsruhe Institute of Technology (KIT), πραγματοποιήθηκε στην Καρλσρουη στο Campus Süd του KIT.  Παρόντες από την πλευρά του ΚΙΤ ήταν ο Prof. Th. Hirth, Vice President for Innovation and International Affairs, ο Prof. J. Orphal και η κα Pascale Kohler, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης. Τα θεματα που συζητήθηκαν ήταν

  1. Σχεδιασμός 1ης συνάντησης εργασίας και προκαταρκτική λίστα δραστη­ριοτήτων
  2. Συζήτηση περί ερευνητικών περιοχών κοινού ενδιαφέροντος και κατάρτιση προκαταρκτικής λίστας μελών ΔΕΠ και από τα δύο Ιδρύματα που θα συμμετείχαν στις ομάδες
  3. Παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης κοινών ερευνητικών προτάσεων
  4. Προκαταρκτική συζήτηση για τη δυνατότητα συμμετοχής του ΑΠΘ στην πρωτοβουλία του ΚΙΤ να δημιουργήσει δίκτυο European Universities.

Η 1η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Karlsruhe Institute of Technology έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο ΚΕΔΕΑ το διήμερο 9-10 Ιουλίου 2018. Οι στόχοι και το αντικείμενο της συνάντησης αναπτύχθηκαν από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Συντονισμού Καθ. Θ. Λαόπουλο και από τον Prof. Th. Hirth, Vice President for Innovation and International Affairs εκ μέρους του ΚΙΤ. Στο workshop συμμετείχαν οκτώ ομάδες εργασίες αποτελούμενες από επιστήμονες του ΑΠΘ και του ΚΙΤ. Οι θεματικές ενότητες των ομάδων εργασίας αφορούσαν στην Γεω-τηλεπισκόπηση, στην Κλιματική Μεταβολή, στην Ποιότητα του Αέρα, στην Πληροφορική, στο Δομημένο Περιβάλλον, στην Τεχνολογία Καύσης, στην Τεχνολογία Νερού, σε Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας και στη Βιο-οικονομία.  Στο πλαίσιο του workshop για κάθε θεματική ενότητα έγιναν ενημερωτικές παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων των ομάδων του  ΚΙΤ, και ακολούθησαν παράλληλες συναντήσεις των θεματικών ομάδων με στόχο τον σχεδιασμό κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ του ΑΠΘ και ΚΙΤ. Οι παράλληλες συναντήσεις κατέληξαν σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών ανά ενότητα, οι οποίες παρουσιάστηκαν τη δέυτερη μέρα του workshop.

Μετά την ολοκλήρωση του workshop έλαβε χώρα συνάντηση του Πρύτανη ΑΠΘ Καθ. Π. Μήτκα, του Αντιπρύτανη Καθ. Θ. Λαόπουλου και  του Vice President for Innovation and International Affairs του ΚΙΤ Prof. Th. Hirth, με παρόντες τον Καθ. Ν. Μουσιόπουλο και την κα Pascale Kohler, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης του ΚΙΤ. Αρχικά εκφράσθηκε η μεγάλη ικανοποίηση των δυο πλευρών για το μεγάλο δυναμικό συνεργασίας που διαπιστώθηκε στο workshop και για το γεγονός ότι η συνεργασία μπορεί να εμβαθυνθεί και να διευρυνθεί και σε άλλα πεδία.Σημειώθηκε με ενδιαφέρον από το ΚΙΤ η δικτύωση του ΑΠΘ με διάφορα Πανεπιστήμια στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικά στις Παραευξείνιες χώρες. Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στην πρόθεση του ΚΙΤ να συμμετάσχει σε πρόταση για τη δημιουργία δικτύου European Universities και τονίσθηκε η σκοπιμότητα διερεύνησης της πιθανής συνεργασίας του υφισταμένου δικτύου Eucor (Πανεπιστήμια Φράιμπουργκ, Καρλσρούης, Στρασβούργου, Άνω Αλσατίας και Βασιλείας) με το ΑΠΘ.

Σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα της συνεργασίας του ΑΠΘ με το ΚΙΤ, επιβεβαιώθηκε ότι το ρόλο των επισπευδόντων από τις δυο πλευρές θα διατηρήσουν οι κκ. Μουσιόπουλος και Ziegahn. Ως βασική στόχευση της επιστημονικής συνεργασίας συμφωνήθηκε να προσδιορισθεί η περιοχή της Αειφόρου Ανάπτυξης με συνεκτίμηση όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομίας, της οικολογίας και των κοινωνικών επιστημών και με προτεραιότητα σε θέματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την αναστροφή του braindrain. Το ΚΙΤ ανέλαβε να διατυπώσει ένα συμφωνητικό διμερούς συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus.

Συγκεκριμένες δράσεις για το 2019 θα μπορούσαν να είναι μια 2η συνάντηση εργασίας στην Καρλσρούη, πιθανόν στις 11 και 12 Ιουλίου, και ένα θερινό σχολείο στο Ποσείδι με πιθανές ημερομηνίες 2-6 Σεπτεμβρίου και θεματολογία clean energy & urban sustainability. Για την προετοιμασία και των δυο συμφωνήθηκε να προγραμματιστεί συνάντηση σε στενό κύκλο στην Καρλσρούη το Νοέμβριο 2018.